00 BFM Jaarrekening 2016 - versie 2017-06-28_DEFINITIEF zonder controleverklaring